Direct huren / vragen? Bel ons 0318 20 94 60
  • Al vanaf €70,- per dag / €225,- per week
  • Volgende dag levering mogelijk
  • Op uw locatie geleverd

Hoogwerker laten keuren

Hoogwerkers vallen onder de Europese keuringsnorm EN 280 en het Arbobesluit artikel 7.4 en 7.4A.
Er bestaan een tweetal verschillende keuringen voor hoogwerkers. De eerste keuring vindt maar één keer plaats, terwijl de volgende een regelmatig terugkerende keuring betreft.

Eenmalige keuring

Voordat een hoogwerker in gebruik genomen kan worden, zal er een wettelijk verplichte keuring plaats moeten vinden. Deze keuring wordt meestal uitgevoerd door en bij de fabrikant. Er wordt dan aan de hand van diverse punten beoordeeld of de machine voldoet aan alle technische normen en wettelijke eisen. Ook eventuele hulpstukken worden gekeurd en mogen alleen worden gebruikt wanneer ze tijdens een ingebruikname keuring goed zijn gekeurd.

Jaarlijkse onderhoudskeuring

Aanbevolen wordt om de onderhoudskeuring van een hoogwerker minimaal één keer per jaar plaats te laten vinden. Dit dient te gebeuren door een onafhankelijk bedrijf dat dergelijke keuringen uit mag voeren. Voor het keuren van een hoogwerker, zijn er bepaalde documenten nodig. De volgende documenten dienen voorhanden te zijn voordat er gekeurd kan worden:
  • CE-document
  • Gebruikershandleiding (op basis van de Europese Machine richtlijn (Richtlijn Machines 2006/42/EG)
  • Hoogwerkerboek (incl ingebruikname door Notified Body
Mocht de hoogwerker niet over de benodigde documenten beschikken, dan kan er een ingebruikname keuring worden aangevraagd. Alsnog zullen de bovengenoemde documenten moeten worden geregeld.

Wilt u controleren of de hoogwerker recentelijk is gekeurd, dan kunt u dit controleren door de aangebrachte keuringssticker. Deze wordt na goedkeuring afgegeven en is aangebracht bij de typeplaat van de hoogwerker.

Een keuring kan op locatie plaatsvinden, zeker wanneer het regulier onderhoud betreft.